Cao Lănh những ngày gần Tết

Vũ Mạnh Huỳnh

 

Trung tâm t/p Cao Lănh Đồng Tháp

 

Chợ đêm ở Cao Lănh - Đồng Tháp ngày 25 Tết

 

Quang cảnh buổi chiều ở hồ
 

Buổi tối lên đèn tại hồ ở Cao Lănh