Si Gn sng sớm 27 Tết

 

 

Một vi hnh ảnh đường phố Si Gn sng sớm ngy 27 thng Chạp năm Kỷ Sửu ny c từ nhomhue63_70 chia xẻ từ chị MT (Canada).

 

Đầu đường Tự Do,Catinat (nay l Đồng Khởi)

 

 

 

 

 

Ta Đ Chnh nay l trụ sở UBNDTP

 

 

Khu vườn trước Ta Đ Chnh

 

Nhn qua REX Hotel

 

 

 

 

Bng binh trung tm Si Gn

 

 

 

Một vi tiểu cảnh trang tr quanh khu thương x TAX

 

 

 

 

 

Một gc Đường hoa Nguyễn Huệ chưa hon thnh

 

 

< Cm ơn anh (chị) TrongHoang trong nhomHuế63_70 v chị MT đ chia xẻ tập hnh rất đẹp >