Mu ln đốt pho đn Tết ở Seattle

 

Feb 14th 2010

 

     

 

100_9435.MOV

Video

 

     

 

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

     

Từ Seattle xin knh gửi đến tất cả cc anh chị Exryu, qu thn hữu v độc giả ERCT
những lời chc tốt đẹp nhất trong năm Canh Dần

Viet & Toyo