Kỷ niệm ngày giỗ thứ năm (1/4/2001 ~ 1/4/ 2006) 
của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

(h́nh từ http://www.trinh-cong-son.com )

 

Nỗi Buồn Tháng Tư  -  AU  - Exryu USA biên soạn

Nghe nhạc Trịnh Công Sơn  -  TTTM - Exryu USA chia sẻ

Trịnh Công Sơn - Tiếng hát con dă tràng   -  Ban Mai  -  talawas

Người t́nh cuối cùng của Trịnh Công Sơn là ai?  - Trịnh Cung  -  VietNamNet

Dường như vắng ai  -  Khánh Ly  -  VietNamNet

T́nh nhớ  - Vũ Quyên - Exryu NCA

Trịnh Công Sơn : Cái điều chưa nói.  - Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu

Một cỏi đi về, em c̣n nhớ hay em đă quên  Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu

V́ sao tôi đến với Trịnh Công Sơn - Frank Gerke - Trịnh Công Long

Những “ông Tây” mê nhạc Trịnh  -  Thanh Niên

Bi kịch của Trịnh Công Sơn - Trịnh Cung

Diễm của những ngày xưa - Trịnh Công Sơn

Nghe nhạc Trịnh Công Sơn

http://www.trinh-cong-son.com

Nhạc Trịnh Công Sơn trên Nhacso Net

Nhạc Trịnh Công Sơn trên VNNet

(* sưu tầm của TTTM - Exryu NCA)