Bài Mới

* Vấn đề thực tập sinh và xuất khẩu lao động ( Trần Văn Thọ - Exryu Japan )

* Điều chỉnh hội nhập và củng cố nội lực trước xu hướng mới của thế giới  ( Trần Văn Thọ - Exryu Japan )

* An ninh kinh tế cho Việt Nam ( Trần Văn Thọ - Exryu Japan )

* Đả phá sáng tạo để doanh nghiệp phát triển ( Trần Văn Thọ - Exryu Japan )

* Xây dựng và thực thi chính sách sao cho có hiệu quả? ( Trần Văn Thọ - Exryu Japan )

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 10 : Có những vần thơ : Kyushu 73 (Trần Trí Năng - Exryu USA )

* Phỏng vấn David Cay Johnston -  “The Big Cheat - Cuộc lừa đảo lớn”  ( Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu dịch )

* LẠI LỠ MỘT CHUYẾN TÀU - (Viết cho Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 Năm) - Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu

* Tân liễu trai chí dị - Tống Tiểu Kiên Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thuỵ Sĩ )

* GIỚI THIỆU HÁN THI NHẬT BẢN CẬN ĐẠI ( Nguyễn Nam Trân - Đào Hữu Dũng - Exryu Japan )

* GHÉ BÁN ĐẢO SHIMODA NHỚ VỀ BA CON NGƯỜI BẠC MỆNH ( Nguyễn Nam Trân - Đào Hữu Dũng - Exryu Japan )

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 9 - Có những vần thơ : Kyushu 70-72 ( Trần Trí Năng - Exryu USA )

* KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2022  ( Trần Văn Thọ - Exryu Japan )

TRUYỆN BANZAN T̀M THẦY ĐỂ HỌC Nguyễn Sơn Hùng - Exryu Japan )

Bài viết đầu năm!  Vũ Đăng Khuê - Exryu Japan )

Sỏi Đá  -  Thơ: Lê Thị Hàn, Nhạc Lâm Kim Cương, Hương Giang Tŕnh Bày

Lời Quê Hương -  Thơ Lê Thị Hàn, Nhạc Phạm Mạnh Cương, Quốc Duy Tŕnh Bày

* Bài Viết Cuối Năm! Vũ Đăng Khuê - Exryu Japan )

* Nhớ Lại những ngày Tết ở Tokyo ( Văn Lang - Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )

* Tuỳ bút Lưu An :  Tôi, món quà tặng cuối năm của các con ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thuỵ Sĩ )

* Tự Vấn lúc Cuối Năm: “Buông Xả” Được hay Không? ( Văn Lang - Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 15 : Nam Châm Có Tính Siêu Dẫn Dùng Trong MRI  ( Trần Trí Năng - Exryu USA )

* Cuộc lừa đảo lớn: Donald Trump đă lừa bịp nước Mỹ để làm giàu  cho bản thân và gia đ́nh như thế nào  -  David Cay Johnston   ( Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu dịch )  

* Nước Mỹ  ( Văn Lang - Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )

* Tân liễu trai chí dị  -  Hồ Điệp – Quân Sinh ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thuỵ Sĩ )

* Nữ ca sĩ Ngọc Lan: Sinh nhật thứ 65 ( Văn Lang - Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )

*  BA TÁC GIẢ TRUYỆN NHI ĐỒNG NHẬT BẢN ( Nguyễn Nam Trân - Đào Hữu Dũng - Exryu Japan )

   - TAM GIÁC VÀ TỨ GIÁC (Sankaku to shikaku) Nguyên tác: Iwaya Sazanami

   - BA ANH EM   (Sannin kyôdai)   Nguyên tác: Kikuchi Kan

   - CẬU ĐỖ TỬ XUÂN  (Toshishun)  Nguyên tác: Akutagawa Ryuunosuke

* Tân liễu trai chi dị - Chu Chính An ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thuỵ Sĩ )

* ĐÔI D̉NG VỀ THÁNG MƯỜI HAI  ( Ngô Khôn Trí - Exryu Canada )